Logo ${match.homeTeam.name} Ostende
3
19' 53' Dimata | 115' (pen) Musona
Logo ${match.awayTeam.name} Zulte Woarehem
3
25' Derijck | 64' Coopman | 110' Gueye
strafschoppen 2-4
   Bekerfinoale 18/03/2017 20:45
   19' Dimata 1 - 0
   1 - 1 Derijck 25'
   53' Dimata 2 - 1
   2 - 2 Coopman 64'
   2 - 3 Gueye 110'
   115' Musona (pen) 3 - 3

   Wogdag in Woarehem: Essevee versloat Ostende achter penals

   za 18/03/2017 - 23:28 De West-Vlamse bekerfinoale eeft spektoakel upgeleverd. Zulte Woarehem kreeg de Zèèkapitings mor achter penals op de knien. Hamalainen schipte de beslissenden elf mèter binn. Woarehem platst zich zwo vo de hroepsfoase van den Europa League.

   KV Ostende - Zulte Woarehem kort uitgeleid:

   • Sleutelfoase: In de latste secondn van de reguliern speeltied kun zowel Marusic als Leye de match beslisn, maar ze misn de kwoje. Verlengingn en een loterie volgdn. 
   • Man van de finoale: Nen gedeelden titel vo Bossut, die twjè penals kost stopn, en Hamalainen, die mè twjè goeie vriescheutn en den beslissenden penal van houdwaarde wos.
   • Upvolnd: Elf joar achter ulder vorihe bekerwinste meugn de Boern were viern up de Heizel, de priznkasse van Ostende bluft stof vergoaren.

   Dimata en Derijck scoorn, moar gin ofscheidinge an de rust

   Twoarn vanoavend gin Zeugefjisten in Brussel, moar qua ambianse schildet nie vele. Mjèr dan dertienduusd Ostendese geirnoars en zukkn zeventienduusd Woaregemnoars (en vriendn ut de Wost-Vlamse gemjinte Zulte) woarn met de gocart afgezakt nor de wofdstad.

   Zidder zoagn (saamn met oldedie in uldere zetel) een vrjè aangenoame bekerfinoale. De Boern hadn tmjist van ol de bolle, mor de jiste galetten kwaamn wel van Ostende. Bossut scheet efkes in zin broek bie pogingn van Berrier en Musona.

   In de 19e minute wast Woarehemse verweer gebrookn. Nen wegsljèrenden Baudry was den uul vant spel. Dimata wos vogelvrie en liet Bossut gin schien van kanse (kiekt nort filmke ieronder).

   Essevee lag zeekr noh nie me zin pwotn omoge. Intehendeel, zes minuutn achter de openingsgoale ston et al were geliek. Hamalainen terte de bolle jist tegen de poale, maar Derijck (die geneezn wos achter twee moanden in de lappenmande) wos er als de kiekns bie vo de gelikmaker te moakn.

   VRT ???media.video.type.mz_vod???

   Weer pris vor Dimata, West-Vloamink zorgt vo verlengingn

   Achter een goeie zatte kaffie en nen sinappel behon Ostende lik een hoazewind an den twjidden time. In de 53e minute mocht Dimata up assist van Marusic met zinnen ak de 2-1 in de goale flippern.

   Twa nog hin hewonnen spel, want bie Woarehem wost schoap nog lange de preute nie of. Twoarn twji invollers die Essevee were op gelieke oogte brochtn. Gueye kopte de bolle deure en via Marusic kost Coopman tscorebord were geliksteln (zie filmke).

   Olletwji de ploehn adn nog meuhelikheden vo de teegnstander in de reguliern speeltid bie zin pietje te pakn, moar tmocht nie zin. Kaya, Musona, Marusic en Leye kondn de verlengingn nie vermien.

   VRT ???media.video.type.mz_vod???

   Woarehem joagt het zwien deur de bjèten achter de penals

   In den extra tied woarn de mjèsten up ulder zanten aant rien. Tspelnivo zakte in de jiste viftien minuutn ton wok lik nen potink injin. De twjède verlenginge brocht veel mjèr spektakel.

   In de 110e minute nam Woarehem weer den bovenand toen da Gueye nen perfect aangesneen vworzet van Hamalainen binn kon buffeln. De twjidde bekerwinste leek toen al binn vo Essevee, moar da was butten Dalsgaard gereeknd.

   De Deensen reksback van Woarehem schoot nen fermen oap door hands te begoan in zin eigen zestiene. De lachenden mwordenoar Musona trapte Ostende nor penals.

   In de penantireekse kreegn Canesin en Musona (die nog gin kart dervoorn wel gescoord ad) ulder zenuwn nie mjir onder control. Uiteindelik wast Hamalainen die Woarehem nen lange fjistnacht bezorgde. De priznkasse van Ostende bluft voorlopig nog lehe.

   De penantireekse wos wok nen noagelbitter:

   VRT ???media.video.type.mz_vod???

   Foase per foase • live berichtgeving

   • VRT
    Essevee versloat Ostende achter penals
    23:27
   • Einde 23:27
   • Canesin en Musona misn, Hamalainen met de beslisndnBie Ostende misn Canesin en Musona uldernen penal. An Woarehemse ziede oedt wel iederjin zin zenuwn onder control. Elf joar achter uldern vorihen bekerwinst, mag Essevee de beekre were in de lucht steekn. 2Ostende 4Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Hamalainen Zulte Woarehem pen
   • gemiste pen. Musona Ostende pen
   • 2Ostende 3Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Meité Zulte Woarehem pen
   • 2Ostende 2Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Marusic Ostende pen
   • 1Ostende 2Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Mühren Zulte Woarehem pen
   • gemiste pen. Canesin Matos Ostende pen
   • 1Ostende 1Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Derijck Zulte Woarehem pen
   • 1Ostende 0Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Siani Ostende pen
   • Penals 23:18
   • Tis van dadde: penanti's Onderdtwintig minuutn verre, zes goaln, mor gin ofscheiddinge. Penals goan deze schone finoale moetn beslisn. Tgoat een gat in de nacht zin teegn da de supporters were in ulder mande lign. 120'
   • Musona  Ostende  120'
   • Voor andn en vingers van af te lekn Penals of niet, loterie of niet, jin ding weetn we zeekr. Da was ier toch wel een bekerfinoale da in het heheuhen hehrift goat bluvn stoan. Na nen tegenslag zakte gin van beide ploehn lik nen puddink injin. 118'
   • VRT
    De lachenden mwordenoar Musona bluft koelbloedig vanaf de penantistip: 3-3
    23:10
   • Musona is den Ostensen eldDe lachenden mwordenoar Musona bluft koelbloedig vanaf de penantistip: 3-3. Dalsgaard moe zin eihen voor zinne kop sloan! 3Ostende 3Zulte Woarehem doelpunt (pen.) Musona Ostende 115'
   • Penal vo Ostende! Wa hebeurt er ier ollemolle? Dalsgoaard is den uul vant spel. Den Deen maakt hjil stom hands: penanti vo Ostende. 114'
   • VRT
    Bossut wil ginnen derdn bin
    23:07
   • Bossut wil ginnen derdn bin Tis nu ol of niet vo Ostende in zin jiste bekerfinoale. Bossut zweeft een doorsljèrende vrieschop van El Ghanassy ut zin kwoie. Tis een belegeringe nu! 113'
   • VRT
    Gueye buffelt nen perfect aangesneen voorzet van Hamalainen binn.
    23:05
   • Winst vo Woarehem?Dat op een standoardfoase zou moen gebeurn, wistn we ol. Gueye (zojust nog up stervn na dwod) buffelt nen perfect aangesneen voorzet van Hamalainen binn. Nen twjidde beekrwinst is nu hjil dichte vo de Boern. 2Ostende 3Zulte Woarehem doelpunt Gueye Zulte Woarehem 110'
   • Ze voln lik vliehn Tis mjir roln over de hesmatte dan voetboln nu. Gueye wordt tegen de grond gesmekt. Vriescheute. 110'
   • De supporters wil nog nie nor us. Bie nen corner van El Ghanassy zetn ze noh kjir ulder kele oopn, maar tis gin avance. De corn is vo de vulbak. 108'
   • Brugse Zot?
    23:02
   • Twjède verlenginge De twjède verlenginge is noh mor juste op hank hebracht en Baudry ligt ol were te krinkeln. Da wordt ier nog nen helsen tocht. 106'
   • Twjidde verlenginge 22:59
   • Einde jiste verlenginge Meité tert met zijn tatsen nog deure op Musona, mor Delferière wil gon rusten. 2-2, nog een kwartier te speeln. Penals likn eigenlik nu al te lonkn. 105+1'
   • Jin minute extra Tis Leye, de kapiteing zelve, die de beslissinge wil forceren. Zin vrieschopscheute bluft mor oogte winn, gin gevoar vo Dutoit. 105'
   • Otter nietn gevoarliks ut de spelers voortkomt, beslist Delferière van wa gevoar te stichtn. Ie gift Zulte Woarehem een vrie scheute na een duwfoute. 104'
   • De jinnigste meuglijkheedn zin vanop standoardfoasn, mor eiglik kuw da ook gin kansn noemn. Nen voorzet van El Ghanassy trekt up weinig tot nietn. 101'
   • Int schwon Needrlands zouw nu kun zeggen "Het is een strijd der stervende zwanen", mor eigenlik lign die zwoann ol lange met ulder pwotn omoge. In 9 minuutn ister nog moar amper een kanse bieen gespeeld. 99'
   • Dimata uit Akpala in Ostende 98'
   • Dimata is up zin zantn ant rien Dimata eeft zodoanig veel krampn datie bikan aant bleitn is. De moaker van twji goals kan ginnen voet mjir verzetten. Akpala komt em ut zin lijdn verlosn. 96'
   • Straks koeknbak vo et weireldploegsje?
    22:46
   • Tis mollejongs aant speugn Tregent intussen stront me stekkers in Brussel, mor doar kunn El Ghanassy en co nietn aan doen. Siani wil de bol vanup afstand laten schivvern, maar Bossut is noh wakker. 93'
   • Jiste verlenginge Tes weer van dadde, extra tied up de Heizel. Wukke ploeg eeft er noh et mjèste diesle in den tank zitn? 91'
   • Jiste verlenginge 22:41
   • Einde: up naar verlengiengn Ondanks die twee dotn van kansn just voor de latste schuffelinge, bluf et bie 2-2. Nog een olf ure extra tied, da vin widder hjèlegans nie erg. 90+5'
   • Ja millejue, nog ist nie hedoan. An den overkant kopt Leye het ljir wok mor juste neffest de golle van Dutoit. Tkon ier in de latste minuten nog hjil op zinne kop gezet wordn. 90+4'
   • VRT
    In de latste minute zin Dimata en Leye nog hjil dicht bie een golle
    22:36
   • Tmeug nie weezn voor Ostende In de latste seconde kopt Marusic via de ruhhe van Dimata op golle. De bolle goat mor nen millimeetre over de kwoje. Hjil nipt! 90+2'
   • Blikbaar kun die Ollanders ook wa voebaln. Mühren schildert de bolle vo de golle, mor ie eeft zodanig veel macht datie veel te verre schipt. 90+1'
   • Da worn verlengiengn. Of toh nie? De supporters ebn ulder ol neregeleid bie een olf ure extra, maar Leye wilt doar nie van weetn. Zinne voorzet noa de jiste poale is nie mis, mor ook nie echt pris. 88'
   • Berrier uit El Ghanassy in Ostende 87'
   • Me nog moar een minute of vuve te goan zin de mjisten nie mjèr van een oaze gepoept. Berrier probeert de Boern bie ulder pietje te pakn me nen vrieschup, mor da wos mor een schete in een netzak. 85'
   • De Kortrikzoanen zitn in uldere zetel:
    22:28
   • De batterie is plat bie Kaya Dertien minuten achter zinnen enormen misser sjoolt Kaya nor de kant. Den Ollander Robert Mühren kan noh den eld wordn. 82'
   • Kaya uit Mühren in Zulte Woarehem 82'
   • Tzien ton wel nie de ollergwotste noamn ut et Belgische voebal, maar we zien ier toch een hjil plezante finoale. Canesin doet de Brazilioansen samba, mor Meité schipt em tegen de hrond. 79'
   • Gueye goat gern teegn de grond na een schermutselinge mè Marusic, moar 't sop es de koole nie weird. Na nen vrjè strengen blik van Delferière krupt de Senegalees were rechte. 76'
   • VRT
    Bossut krupt lik een kljin kind over de gesmatte, moar een goale kreegtie nie teegn
    22:16
   • Wukken carambole, vent Sammy Bossut krupt lik een kljin kind over de gesmatte, moar een goale kreegtie nie teegn. Musona keist de bol tegen Bossut en een poar secondn loater tert Canesin over. 72'
   • VRT
    Kaya kan van een centroale posiesje schippen, maar ie krult het ljir juste neffest de poale
    22:13
   • Jonckheere uit Canesin Matos in Ostende 71'
   • Kaya wil et te schone doen Ofdat nog olsan rappe over ent were holft? Baja, 't schoap es de preute nog lange nie of. Onur Kaya kan van een centroale posiesje schippen, maar ie krult het ljir juste neffest de poale. 70'
   • Dimata blieft an nen hattrick peizn, moa Tieltnoar Bossut moet doar nie van weetn. De Woaregemsen doelman komt goed uit zin kwoie. 69'
   • De Boern zin nu ant zingn en springn in de Brusselse tribunes. Kan Essevee der in jinne wup up en oovr goan? 66'
   • VRT
    Gueye kopt de vriescheute van Bossut deure en Coopman schuft de bolle voorbie Dutoit
    22:07
   • Dinvallers doent vo WoarehemDie foute van Dimata bliekt duur. Gueye kopt de vriescheute van Bossut deure en Coopman schuft de bolle derachter (na nen kado van Marusic) voorbie Dutoit. Zowel Gueye als Coopman stoat nog gin tien minuutn up de pleine. 2Ostende 2Zulte Woarehem doelpunt Coopman Zulte Woarehem 64'
   • Nie olles watta Dimata aanrakt verandert in houd. De jongen Belg moet een vriescheute toestaan. 63'
   • Ostende es boas Na die twjidde golle likt Ostende nog mjèr de wind in de zeilen te ebn. Achter een jin-twitje tusn Musona en Berrier kan Dalsgaard mor opt nipperke een derde goale van de Zèèkapitings vermien. 60'
   • Vanachter stoat stevih bie Ostende. Nu werkt Godeau de bolle weh. Frank Raes 59'
   • Lepoint uit Gueye in Zulte Woarehem 59'
   • Cordaro uit Coopman in Zulte Woarehem 58'
   • Cordaro en Lepoint zin nie blie No die toppère van Ostende moe Dury ingriepn. Lepoint en Cordaro slentern olletwjè zihtbaar onthooheld noa de kant. Gueye en West-Vloamink Coopman moetn hoals moakn. 56'
   • VRT
    Up den assist van Marusic tikt Dimata de bolle met zinnen ak binn
    21:55
   • Numéro twjè vo DimataEen vrji schwonnen Ostenschen aanval liedt de 2-1 in. Up den assist van Marusic tikt Dimata de bolle met zinnen ak binn. Das deftig gedoan, zoek zegn! 2Ostende 1Zulte Woarehem doelpunt Dimata Ostende 53'
   • Na een afpakkinge van Marusic kan Musona bikan oljinne op Bossut ofgoan, maar heloas ist ol gin oar snien. De Zimbabwoan schipt van dichtbie upt bjin van de Woaregemsen keepre. 50'
   • VRT
    Dalsgaard kan hjillemol oljinne kopn, maar den Deen kopt neffest
    21:50
   • Dalsgaard kopt nen kemel Zulte Woarehem komt gelik nen hoazewind ut de kleedkoamer. Reksback Dalsgaard kan hjillemol oljinne kopn, maar den Deen kopt neffest. Niet te verstoane! 47'
   • Twjidden elft De bolle rolt were int Keunink Boedewienstadion. Kriegn we noh nen winnoar in den regulieren tied of goaw verlengn? 46'
   • Tweede helft 21:48
   • Tis rust: efkes bjintjes omoge De 22 speelrs meugn een sinappel en een zatte kaffie goan drinkn. Na nen aangenoamen jisten elft stoat et gelik (1-1). Derijck kost de golle van Dimata reedlik snelle uitvoagn. 45+3'
   • Twjè minuutn extra Den extra tied goat in. Ister in de reste van de jisten elft nog nen ploeh van een oaze gepoept of bluf het gelik? 45+1'
   • Tspel bluft moar over en were holvn. Musona hoalt nog nen kjèr den vworhaemer boovn, maar ie kan de 2-1 net nie in de hoale noageln. 44'
   • Leye is gin watje mjir Mbaye Leye liep een por minuutn lik nen omzwachtelden mummie rond, moar jeeft de watn ol rap ut zin neuze gesmeetn. Nu datie were twjè kilo lichter is, kantie bikans vrieut koppen. De bolle scheirt de poale. 42'
   • Vuustje vo Camille:
    21:26
   • VRT
    De kopbolle van Leye goat nie zo verre noast
    21:26
   • Dutoit bokst em in corn De vriescheutn bluven ollemolle zo gevoarlik lik een twa. Dutoit kan een ofgeweken keisse van Hamalainen mor juste in corn tikn. Een golleke angt nog olsan in de lucht. 38'
   • Berrier zwiert em gevoarlik vworn Berrier legt de vrieën trap neer an de twjède poale, moar Dimata vin et nog nie nwodig vo een twjède goale te moakn. Bossut deed ier woarschijnlijk toch efkes in zin broek. 36'
   • Delferière is de gebeetn ond vo Kaya. De Turksn Belg kriegt een vriescheute teegn up een gevoarlikke plekke en slingert olle vloekn van de weireld nor den arbiter. 34'
   • Bloed bie Leye De hevoelige kiekers en lezers zoen nu beter efkes naar de kruusfinales int korfbal zapn, want Godeau gift Leye een ferme toarte teegen zin neuze. De Senegalesen aanvoller peist efkes datie van Jupiter komt. 32'
   • Tis bie momenten lik daw naar een flipperkasse zitn te kiekn. Cordaro kan vanup de linkerflanke Leye zoeken in de grwoten rechtoek, maar up Godeau moej nie wachtn. 29'
   • VRT
    Musona gifter nen fermen lel up vanaf de rand van de backaree
    21:12
   • Tis ier kerremesse! Jadadde, ze doen der wok aan deure up de Heizel. Musona, wok wel de lachenden mwordenaer genoemd, gifter nen fermen lel up vanaf de rand van de backaree. De deklatte trilt nog alsan. 27'
   • VRT
    Derijck duwt van hjil dichtbie de gelikmaakr teegn de netn
    21:10
   • Jist teegn de poale, ton binnTwjè moandn eeftie in de lappenmande helehen, maar nu duwt Derijck van hjil dichtbie de gelikmaakr teegn de netn. Twos ol begon met een vrie scheute van Hamalainen teegn de poale, Derijck woster daarachter als de kipn bie vo te scoorn. 1Ostende 1Zulte Woarehem doelpunt Derijck Zulte Woarehem 25'
   • Zulte-verdediger Baudry ad daarves beter in zin broek gescheten. Ie kan nu wel den upbouw verzorgn, maar da zag er doar toch nie ol te helukkih ut. 22'
   • 21:07
   • VRT
    Dimata zet de Zèèkapitings up roozn: 1-0
    21:05
   • Dimata zet de Zèèkapitings up rooznBaudry sljèrt hjillegans weg upt middenveld, waardeur da Dimata oljinne up wandel kan. Den aanvoller van Ostende loat Bossut gin schijn van kanse. 1Ostende 0Zulte Woarehem doelpunt Dimata Ostende 19'
   • Vierwerk up de Heizel:
    21:03
   • Bie Woarehem voln ze lik vliegn in de zestiene, al werd Lepoint ier toch wel een bitje aan zinne boy getrokn. Delferière laat deurespeeln. 16'
   • Ganimeerd behun van de bekerfinoale, mor nog geen doelpuntn Peter Vandenbempt 16'
   • VRT
    Bossut lijkt den bal makkelijk te kunn wegterten, maar jist te zelfzeker
    20:59
   • Sammy toh! Achter dat Cordaro em eeft laatn valn goat Ostende krienkeldewienkel noa den overkant. Bossut lijkt den bal makkelijk te kunn wegterten, maar jist te zelfzeker. Via den voet van Musona caprioleert de bolle over. 14'
   • Wok Derijck moet uppasn De orloozje gift nog hin tien minuutn an en wok Woarehem eeft al nen speler met een hele koarte achter zin name. Na een foute van Meité moe Derijck an de alarmbelle trekn. 11'
   • Derijck  Zulte Woarehem  10'
   • Berrier kopt up Bossut Nu stikt Ostende vo den jiste kjèr zin neuse aan de veinster. Franck Berrier, nochtans niet den ollergrootsten, kan zinne koalen knikker teegn de bolle zetn. Bossut eeft weinig benauwd en kan klemn. 8'
   • Woarehem duwt het weireldploegsje met de ruhhe teegn de eihen zestiene. Hamalainen kapt Capon tzottekot in, moa zinnen vworzet is nen ferme kemel. 6'
   • "Tleevn is veur de rappe" Zeidn de boern en ze staakn ulderen trakteur in twidde. Lepoint duukt de backaree in, mor je kan net niet schietn. 3'
   • Jonckheere  Ostende  3'
   • Jonckheere goat drekt veel te stevig deure: heel!

    20:47
   • Drekt hele koarte Jonckheere lat er zeekr gin hes over groein. De West-Vloamink goat drekt veel te stevig deure. Den arbiter moe nie lange peizn: heel! 1'
   • Tis begost! Gedoan me wurtel schietn, Delferière schuffelt de bekerfinoale up hank. Wiene pakt er de beekre mèè nor de kustprovinsje? 1'
   • Eerste helft 20:45
   • Olympisch en Europèès kampioene Nafi Thiam gift er een goeie gamelle up.

    20:44
   • Doar is Thiam Jin van de snelste Belgische atletes mag den aftrap verzorgn. Olympisch en Europèès kampioene Nafi Thiam gift er een goeie gamelle up. 20:44
   • Gin oar tussn te kriegn Dawe vanoavend nen spander van formoate kun meemoaken, wèt zelfs de kljinste pagadder. In de competiesje woster ginne dum ofscheiddinge te kriegn tussen de Visschers en Essevee. Zowel in Ostende als in Woarehem wos den entutslag jin-jin. Da belooft: kriegn we vanovend extra tied en penanties? 20:36
   • VRT
    Vanderhaeghe en Dury: "Tmoet vo olletwji de ploehn"
    20:33
   • Tzin misschien Zeugefjisten in Brussel?
    20:33
   • Dertienduusd teegn zeventienduusd Vo zin jiste bekerfinoale uut de geschiedenisse eit Ostende veel vook up de bjin kunn kriegn. Mjir dan 13.000 supporters hoopn daze den chipkesbeekre vannacht meepakn noar de Nwordzèè. Zulte Woarehem eit vo zin derde bekerfinoale nog nen grotern effort gedoan: 17.500 supporters zakn met 285 busn en trakteurs of nor de Heizel. 20:30
   • VRT
    Ballière en Coucke: "Widder zin gin kljinne clubs"
    20:28
   • Vo jiste kjèr nie Club Bruhhe in West-Vlamse finoale Tis nog mor den derden kjèr da Brussel mah henietn van een vulledig West-Vlamse topfinoale. In 1986 en 1996 wos Club Bruhhe twjè kjèr te sterk vo de buurn ut Cercle. Wiene stoater sebiet mee den beekre te fjisten? 20:26
   • Natuurlik ist olsan spesjoal vo noa de Heizel te komn. Kbenne al twoalf joar entraineur in jiste klasse en tis nog mor den derde kjèr dak ier benne Francky Dury (Zulte Woarehem) 20:23
   • Drie West-Vloamingn up de pleine Nie oljinne in de tribuun, mor wok op de hespleine kanter sebiet West-Vlams geklapt worn. Bie Woarehem speelt Bossut (ut Tielt), Coopman (uit Woihem) moe hoopn datie mag involn. Bie de Zèèkapitings spreekn Capon en Jonckheere tzelfste kusttoaltje. En ols dentraineurs Vanderhaeghe en Dury elkoar de kop wiln insloan langs de lijne, kun ze doarbie wok wa West-Vloamse verwietn uitkroamn. Zidder zin olletwjè geboorn in Roesloare. 20:19
   • De bekerfinoale es van een andre dimensje. Tis de numéro drieje tegen vuve uit de klasseringe, dus de menschn meugn wel wa spektoakel verwachtn Yves Vanderhaeghe (KVO) 20:12
   • Hoe hezeit, Karl!
    20:11
   • Boane nor Brussel Oe zin die twjè West-Vloamsche ploegn ut et ol van Pluto eigenlik up de Heizel gerakt? De Zèèkapitings ein te reke Antwerpn, Tubjèkke, Hent en Henk nor us gespeeld, wordeur daze nu met ulderen gocar of vélo nor den wofdstad meugen ofreizn. De Boern eint op papier een bitje maklijker get. Zidder goavn Kapeln, Heel, de veugelpietn van Sint-Trunn en die exootn van Eupn een poar mulpèirn. 19:57
   • Derijck is fit bie Woarehem Francky Dury eeft minder reedn vo vele te wisseln na de 1-3-overwinninge teegn Eupn. Vanachter kjèrt Derijck wel were na blessure. Vo goln te moakn reeknt Leye up de steun van Cordaro en Kaya. 19:53
   • Vanderhaeghe smit zinne ploeg omme Van de elf gastn die teegn Standard gelikgespeeld ein, meugen vanaovend oljinne Berrier, Siani en Vandendriessche bluvn stoan. In de goale krigt Dutoit zoals verwocht zin kanse. Vworin is Dimata de gevoarliksten reiger. 19:49
   • De ploehupstellingn zin binn:
    19:49
   • VRT
    Zulte Waregem-fans trekken nog massaal naar de fanshop voor de bekerfinale
    13:51
   • VRT
    Oostende-fans zijn klaar voor de bekerfinale: "Als we winnen zet ik tattoo van Marc Coucke"
    13:48
   • VRT
    West-Vlaams voor beginners met Stefaan Lammens
    18:07
   • VRT
    Vannieuwkerke: "Goa je da moetn ondertitln peiz je?"
    16:37
   • Zieje hidder herjèd? Zoaterdahovend spéln twjè West-Vlamse ploehn up den Heizel de bekerfinole. Voe de heléheneid volhen wieder de cupmatch hjèlemolle in’t West-Vlams. Jeunt julder ollemolle. En dat de bestn meuhe winn. 16:24
   • Vantevwoarn 16:15
   • Opstelling Ostende Dutoit, Capon, Rozehnal, Godeau, Marusic, Siani, Jonckheere, Vandendriessche, Berrier, Dimata, Musona
   • Opstelling Zulte Woarehem Bossut, Dalsgaard, Derijck, Baudry, Hamalainen, Lerager, Lepoint, Meité, Cordaro, Leye, Kaya
    

   Matchinfo

   Ostende Zulte Woarehem
   28 Dutoit 1 Bossut
   27 Capon 14 Dalsgaard
   18 Rozehnal 6 Derijck
   31 Godeau 3 Baudry
   77 Marusic 31 Hamalainen
   7 Siani 8 Lerager
   20 Jonckheere 23 Lepoint
   26 Vandendriessche 17 Meité
   10 Berrier 29 Cordaro
   19 Dimata (2) 9 Leye
   11 Musona 10 Kaya
   wisselspelers
   1 Proto 4 Marrone
   4 Antunes 7 Bala
   6 Bossaerts 15 Madu
   8 El Ghanassy 19 Gueye
   15 Jali 21 Mühren
   17 Akpala 22 Steppe
   55 Canesin Matos 43 Coopman
   trainer
     Yves Vanderhaeghe   Francky Dury