WTA-Miami  |  Tweede ronde

  77 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  63 2      
  6 5 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 7 0    
  4 65      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 77      
  6 4 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 6 1    
  6 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 3      
  77 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  64 2      
  3 2      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  2 2      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  6 2 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 6 3    
  61 6 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  77 2 2    
  4 0      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  4 4      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  6 65 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  2 77 4    
  61 6 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  77 2 0    
  6 4 3    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  3 6 6    
  1 2      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  0 78 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 66 4    
  6 4 5    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 6 7    
  64 6 3    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  77 3 6    
  1 2      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  6 4 5    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  3 6 7    
  6 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  2 2      
  64 78 2    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  77 66 6    
  3 2      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6      
  77 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  63 1      
  2 6 62    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 2 77    
  63 6 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  77 2 0    
  7 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  5 4      
  4 6 77    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 3 63    
  6 3 6    
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  2 6 1    
  6 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  4 4      
  1 3      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  6 6