WTA-Toronto  |  Halve finales

  6 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  2 3      
  6 6      
EINDE Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
  1 1